آيا مي توانيد يک ساعت دنيا را بدون بيمه تصور کنيد ؟
شماری از بيمه گزاران     
 

اين نمايندگي افتخار همکاري با بيمه گزاران زير را داشته است :
   - 15 سال مجري قراردادهاي شرکت خدمات فرودگاهي سميران فارس ( هواپيمايي آسمان ) که در سال 89 به عنوان بيمه گذار نمونه منطقه ي جنوب کشور معرفي و توسط مدير عامل ، آرم زرين بيمه دانا به ايشان اعطا گرديد .
   - در سال 80 - 81 براي اولين بار در کشور ، صدور بيمه هاي اتومبيل کليه فرهنگيان استان فارس توسط اين نمايندگي بصورت اقساطي و با تخفيف انجام گرديد .
   -شرکت طراحي و مهندسي پتروشيمي طي 9 سال.
   - شهرداري شيراز و سازمان هاي وابسته طي 7 سال.
   - شرکت جندي شاپور ( مجري طرح هاي نفت، گاز، پتروشيمي ) طي 8 سال.
   - شرکت فني مهندسي اوج نصر ( مشاور ، طراح و مجري پروژه هاي صنعتي ، عمراني و خدماتي ) طي 6 سال.
   -  بيمه ي مسئوليت مديران و ناجيان استخر هاي تربيت بدني استان فارس طي 3 سال.
   - هتل آپادانا طي 4 سال .
   - سازمان قطار شهري شيراز طي 8 سال.
   - شرکت فراورده هاي لبني رامک و بستني بيتا طي 2 سال .
  - شرکت پولادکف ، 4 سال.